Main menu


NAŠE PLANINSKE POTI
 

Planinsko društvo Velike Lašče na območju velikolaške občine in širše ureja 6 planinskih poti. Vrhovi ob poteh sodijo v sredogorje. Vse poti v naši oskrbi so kategorizirane kot lahke. Smo skrbniki 62 odsekov v skupni dolžini 75 km. 

Če na naših planinskih poteh opazite kakšne nepravilnosti (poškodovane markacije, padlo drevje...) sporočite to načelniku markacijskega odseka Miranu Perhaju na 031 383 300.

ŠTEVILKA POTI

IME POTI

ZAČETEK POTI

KONEC POTI

1070

   VELIKE LAŠČE – SV. PRIMOŽ – KALIŠČE – VELIKE LAŠČE

VELIKE LAŠČE

VELIKE LAŠČE

1296

   LMP (LJUBLJANSKA MLADINSKA POT): 7. ODSEK TURJAK - 

   KUREŠČEK

TURJAK

KUREŠČEK

1547

   VELIKOLAŠKA KULTURNA POT

VELIKE LAŠČE

VELIKE LAŠČE

1548

   VELIKE LAŠČE – KAMEN VRH – GRMADA – VELIKE LAŠČE

VELIKE LAŠČE

VELIKE LAŠČE

 

   EVROPSKA PEŠPOT E6

MEDVEDICA

VELIKI LOČNIK

 

   EVROPSKA PEŠPOT E6: MEDVEDICA – TURJAK – VELIKI

   OSOLNIK – PREDGOZD – LUŽARJI

MEDVEDICA

LUŽARJI

 

   EVROPSKA PEŠPOT E6

PODKRAJ

PREDGOZD

 

   EVROPSKA PEŠPOT E7: KREGANE LAZE – PREDGOZD –   

   VELIKE LAŠČE - DULE

KREGANE LAZE

DULE