Main menu

 

Planinsko društvo Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče                   planinsko.drustvo@velike-lasce.si

PROGRAM POHODOV

  9. 12. 2017             PO TURJAŠKI TURISTIČNI POTI

25. 12. 2017             BOŽIČNI POHOD Z LUČKAMI

   6.  1. 2018             NOVOLETNI POHOD

Podelitev priznanja Naj regijska pot 2016 - 4. februar 2017

Za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Slovenije in turistov, prispevek k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem okolju, večjo turistično privlačnost naših mest in vasi, učinkovitejšo promocijo države in turizma ter prispevek k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi, je Turistična zveza Slovenije s partnerji projekta (Zavodom za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo in kolesarjenje) organizirala tekmovanje za najboljšo tematsko pot pod geslom Moja dežela – lepa in gostoljubna za leto 2016. Poti so tekmovale v vtisu in privlačnosti, upravljanju in vzdrževanju, vodenju in ponudbi, dostopnosti in varnosti ter sporočilnosti oz. interpretaciji posamezne poti. Tematske poti so tekmovale med seboj najprej regijsko, t.j. znotraj Območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije. Posamezni regijski koordinatorji z regijsko ocenjevalno komisijo so izbrali regijsko naj tematsko pot, ki so nato tekmovale na spletni strani zveze za najboljšo tematsko pot 2016. 

Velikolaška kulturna pot je bila na regijskem tekmovanju na območju Kočevja izbrana za Naj regijsko pot. Podelitev priznanja je bila v soboto, 4. februarja 2017, na sejmu Natour Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču. Na sejmu je Planinsko društvo Velike Lašče na stojnici Občine Velike Lašče nagrajeno pot tudi predstavilo številnim obiskovalcem. Čestitke.